تاثیر هیومیک اسید روی درختان باغات

تاثیر هیومیک اسید بر محصولات باغی

تاثیر هیومیک اسید بر محصولات باغی


۱- مصرف اسید هیومیک از طریق آبیاری قطره ای در کنترل تعدادی از بیماری های ریشه اثر بسیار موثر دارد. اسید های هیومیک می توانند اثر مفید و مستقیم روی رشد گیاه از طرق مختلف داشته باشند.
۲- گسترش رشد ریشه با مصرف اسید هیومیک, منجر به افزایش راندمان سیستم ریشه می شود . اسید هیومیک با تشکیل و توسعه مطلوب و بهبود سیستم ریشه , درختان میوه را قادر می سازد از منابع موجود درخاک به شکل بهتر استفاده کنند. طبق گزارش محققان, اسید هیومیک نسبت ریشه به اندام هوایی و همچنین تولید ریشه های نازک جانبی درختان زیتون را افزایش داده است.
۳- این ماده موجب بالا بردن مقاومت درختان با جلوگیری از مسمومیت ناشی از کود دهی نامتعارف میشود. این مسمومیت عموما” در رابطه با کود اضافی و یا زمان نامناسب کوددهی عارض میشود. به همن جهت بعنوان یک اصلاح کننده خاک کاربردی موثر دارد.
۴- نشان داده شده است که اسید هیومیک سبب افزایش جذب ازت توسط گیاهان می شود , و موجب افزایش راندمان استفاده از ازت خاک می گردد.
دوام اثر آن زیاد است و اثر آن در خاک باقی میماند.
۵- با مصرف اسید هیومیک روی بذور ، قدرت جوانه زنی آنها افزایش می یابد.
۶- همچنین می تواند سبب افزایش جذب پتاسیم , کلسیم , منیزیوم و فسفر گردد. ازکلروز و یا زردی درختان میوه با مصرف اسید هیومیک جلوگیری می شود یا برطرف می گردد , احتمالا” نتیجه قدرت اسید هیومیک در قابل جذب نگه داشتن آهن می باشد. این پدیده می تواند بخصوص در خاک های قلیایی موثر باشد , که به طور طبیعی دچار کمبود آهن می باشند .
۷- با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و و یا محیط زیست ندارد.با مصرف هیومیک اسید در خاک مقاومت به شوری و کم آبی و حتی مقاومت به سرمازدگی در درختان بمیزان قابل توجهی افزایش یافته است.
۸- اسید های هیومیک اثرات مطلوب روی تعادل غذایی بافت گیاه , جذب کود ها , رشد ریشه و اندام هوایی , عملکرد و کیفیت میوه درختان دارند.
۹- ثابت شده است که مصرف اسید هیومیک مانع فعالیت عامل بیماری زا در محیط ریشه درختان میوه در خاک میگردد. در ضمن مصرف اسید هیومیک موجب بهبود کیفیت و عملکرد میوه درختان می شود.
۱۰- عنصر کلیدی در تشکیل ترکیب هیومیک، رس خاک , اصلاح ساختمان خاک را آسان می کند و سبب افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می گردد.
۱۱- وجود واکنش هایی از نوع اکسین توسط اسید های هیومیک موجب افزایش رشد می شود. اسید های هیومیک با افزایش قابلیت نفوذپذیری غشا های گیاهی موجب بهتر شدن جذب عناصر غذایی می شود.
۱۲- در مطالعه به عمل آمده در فلوریدا مصرف اسید های هیومیک رشد درخت مرکبات تازه کاشته شده را ۲۵۰ درصد افزایش داد. در همان آزمایش علائم بیماری زوال درختان پیر مرکبات را کاهش داد.
۱۳- اسید های هیومیک اثر کلاته سازی روی عناصر ریز مغذی خاک دارند و آنها را برای ریشه درختان به صورت قابل جذب نگه می دارند. اسید های هیو میک به مقدار زیاد اثر اکسین یا سیتوکنینن دارد که موجب تحریک رشد و تولید در درختان میوه می شود.

آموزش هامقالات

باغاتعناصر-خاککوددهیمیکروارگانیسمهیومیکهیومیک اسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *